Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 5 – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 5

2 lata ago

427 words

Różnice między grupami natalizumabu i placebo były znaczące w 10 tygodniu przy użyciu bardziej rygorystycznej definicji odpowiedzi jako 100-punktowego obniżenia wyniku CDAI. Wskaźniki odpowiedzi i remisji były wyższe w grupie natalizumabu przez cały czas, ale większość tych różnic nie była istotna (ryc. 2A i ryc. 2B). Wyniki wśród pacjentów otrzymujących kortykosteroidy na początku badania były podobne do wyników ogólnych. Przeciwnie, skuteczność natalizumabu wykazano w podgrupach 660 pacjentów z podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego na początku badania (górna granica normy, 2,87 mg na litr), 300 pacjentów z aktywną chorobą pomimo stosowania leków immunosupresyjnych, oraz 358 pacjentów, którzy wcześniej otrzymali terapię anty-TNF-.. Każda podgrupa była istotnie bardziej podatna na odpowiedź lub remisję po leczeniu natalizumabem niż po otrzymaniu placebo (ryc. 2C i ryc. 2D). Wskaźniki odpowiedzi i remisji były również wyższe, ale nie znacząco, wśród pacjentów leczonych natalizumabem w podgrupie, którzy wcześniej nie otrzymywali terapii anty-TNF-., a podgrupa z aktywną chorobą i bez jednoczesnego stosowania leków immunosupresyjnych, ale nie w podgrupa bez podwyższonego stężenia białka C-reaktywnego w punkcie wyjściowym (Figura 2C i Figura 2D). Dawka natalizumabu (w miligramach na kilogram masy ciała) nie miała istotnego wpływu na częstość odpowiedzi lub remisję.
Test ENACT-2
Skuteczność u pacjentów z odpowiedzią na Natalizumab w teście ENACT-1
Rycina 3. Ryc. 3. Procent pacjentów w badaniu ENACT-2 z ciągłą odpowiedzią (panel A) i przedłużoną remisją (panel B) podczas każdej wizyty, odsetek pacjentów z odpowiedzią lub remisją w tygodniach 36 i 60 (panel C ) i procent pacjentów przyjmujących doustne kortykosteroidy w Randomizacji w teście ENACT-1, którzy nie przyjmowali już doustnych kortykosteroidów, podczas gdy pozostali w remisji podczas badania ENACT-2 (panel D). W panelu A analiza była ograniczona do pacjentów z odpowiedź na natalizumab w badaniu ENACT-1, który spełnił kryteria kwalifikujące do badania ENACT-2 podczas randomizacji. W panelu B analiza była ograniczona do pacjentów z odpowiedzią na natalizumab w badaniu ENACT-1, którzy spełniali kryteria kwalifikujące do remisji w czasie randomizacji do badania ENACT-2. Utratę odpowiedzi zdefiniowano jako wzrost wyniku CDAI po 12 tygodniach co najmniej 70 punktów do absolutnego wyniku wynoszącego co najmniej 220 lub zastosowanie interwencji ratunkowej. Utratę remisji definiowano jako wzrost wyniku CDAI do co najmniej 150 punktów lub konieczność interwencji u pacjentów w remisji w 12. tygodniu. Wykazano istotne różnice między grupami leczenia.
W badaniu ENACT-2 28 procent pacjentów losowo przydzielonych do grupy placebo miało trwałą odpowiedź do 36. tygodnia (48 z 170), w porównaniu z 61 procent pacjentów losowo przydzielonych do natalizumabu (103 z 168, P <0,001) (ryc. 3A). Analizy regresji wykazały, że dostosowanie do płci, wyjściowe wyniki CDAI, palenie tytoniu, stężenie białka C-reaktywnego (w tygodniu 0 lub 12), stosowanie wcześniejszej terapii anty-TNF-. i dawka natalizumabu nie wpływały na wyniki [przypisy: warunki oddania krwi, kwas glikolowy działanie, zdrowie wikipedia ] [podobne: mikrogruczolak przysadki, kubix olsztyn, deber koszalin ]

0 thoughts on “Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

  2. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Poradnia dietetyczna Trójmiasto[…]