Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Diagnostyczne wyniki mammografii cyfrowej i filmowej w badaniach przesiewowych raka piersi cd – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Diagnostyczne wyniki mammografii cyfrowej i filmowej w badaniach przesiewowych raka piersi cd

2 lata ago

376 words

Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o powrót do badania mammograficznego po roku. Aby ustalić standard referencyjny, uczestnicy zostali sklasyfikowani jako dodatni pod względem raka, jeśli rak sutka został zweryfikowany patologicznie w ciągu 455 dni po początkowym badaniu mammograficznym i negatywny pod względem raka, jeżeli wyniki ich badań wykazały negatywne wyniki w raporcie o patologii próbki z biopsji, jeśli – Mammografia na rok była normalna lub jeśli oba kryteria zostały spełnione. Okres 455 dni dał kobietom więcej niż rok po wejściu na badania, aby poddać się dalszej mammografii. Niektóre analizy powtórzono przy użyciu dodatkowego standardu referencyjnego opartego na informacjach z pierwszych 365 dni po wstępnej mammografii, w odstępach stosowanych w innych publikacjach dotyczących mammografii przesiewowej.5,6,20-26 Status uczestników, którzy zostali sklasyfikowani jako nieobecni dodatni ani ujemny w przypadku raka został uznany za nieokreślony, jeśli wykonano biopsję piersi z nieokreślonymi wynikami (z powodu niewystarczającego materiału lub niemożności zinterpretowania wyników); wykonano mammografię kontrolną z wynikiem BIRADS19, 3, 4 lub 5; lub zmarł w okresie obserwacji bez rozpoznania raka piersi. Wszystkie kobiety, których status nowotworowy był nieokreślony, nie miały dodatkowych informacji o patologii ani obrazie. Standard odniesienia dla wszystkich pozostałych uczestników, którzy nie należeli do tych trzech kategorii, został sklasyfikowany jako nieznany. Uczestnicy z dodatnim lub ujemnym standardem referencyjnym stanowili w pełni zweryfikowaną grupę.
Krzywe ROC dla mammografii cyfrowej i filmowej oszacowano na podstawie zebranych danych w całym badaniu z zastosowaniem oceny złośliwości przypisanej każdej kobiecie w czasie mammografii przesiewowej i przed dalszą obróbką przeprowadzono. Pełne obszary pod krzywą (AUC) porównano z zastosowaniem dwuwymiarowego, binarnego modelu, który uwzględnia sparowany projekt testowy.27,28 Przeprowadzono również potwierdzającą, nieparametryczną analizę AUC.29,30 Wartości AUC porównano cała grupa badana (główny cel badania), jak również w wcześniej określonych podgrupach uczestników (cele drugorzędne). Te ostatnie obejmowały podgrupy zdefiniowane w zależności od wieku (młodsze niż 50 lat w porównaniu z 50 latami lub starszymi), gęstości piersi (heterogenicznie gęstej lub wyjątkowo gęstej w porównaniu do mniej gęstej), stanu menopauzalnego (przed menopauzą lub okresu okołomenopauzalnego vs. po menopauzie), rasy (biała vs. czarnoskórych vs. inne), ryzyko raka piersi (ryzyko życia . 25% vs. <25%, określone przez model Gail31) oraz czterech producentów maszyn cyfrowych. Procedurę Bonferroniego zastosowano do obliczenia 15 wielokrotnych porównań w analizie podgrupy, z wartością P wynoszącą 0,003 lub mniej, uważaną za wskazującą na istotność statystyczną.
Dla celów opisowych oszacowanie czułości, swoistości oraz dodatnich i ujemnych wartości predykcyjnych dwóch metod mammografii obliczono na podstawie siedmiopunktowej skali złośliwości, skali BIRADS i obecności lub braku zalecenia radiolog. W tym celu wyniki dla siedmiopunktowej skali złośliwości były dychotomiczne jako negatywne (wynik 1, 2 lub 3) i dodatnie (wynik 4, 5, 6 lub 7), a oceny BIRADS były dychotomiczne jako negatywne. (wynik 1, 2 lub 3) i pozytywny (wynik 0, 4 lub 5)
[patrz też: rehabilitacja sportowa warszawa, hbs antygen cena, dentysta warszawa centrum ]
[patrz też: nfz olsztyn sanatoria, ornitoza u gołębi, akomex ]

0 thoughts on “Diagnostyczne wyniki mammografii cyfrowej i filmowej w badaniach przesiewowych raka piersi cd”