Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 5 – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 5

2 lata ago

511 words

Ryzyko skorygowane prawdopodobieństwem zgonu z przyczyn sercowych wśród 12 279 pacjentów z nieznaną historią choroby niedokrwiennej serca (panel A) i 5712 pacjentów ze znaną chorobą wieńcową (panel B), zgodnie z objawami w prezentacji. Stawki zostały dostosowane do wieku (który wykazuje nieliniowość); rodzaj stresu (ćwiczenie vs. rozszerzanie naczyń krwionośnych); obecność lub brak historii cukrzycy, nieprawidłowy spoczynkowy elektrokardiogram, powiększenie lewej komory w spoczynku, nienormalna reakcja rytmu serca na stres (zarówno rozszerzający naczynia krwionośne lub ćwiczenia), jak i leczenie digoksyną; odsetek mięśnia sercowego z ustalonymi wadami; oraz odsetek mięśnia sercowego z odwracalnymi wadami. Zgon z przyczyn sercowych wynosił 224 wśród pacjentów, u których nie rozpoznano choroby wieńcowej, oraz 347 spośród pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową. W każdym panelu wartość P odnosi się do różnic między grupami. Duszność pozostała niezależnym i inkrementującym się prognostykiem zarówno śmierci z przyczyn sercowych, jak i śmierci z dowolnej przyczyny po analizie wielu zmiennych, po dostosowaniu do innych istotnych predyktorów wyniku, u pacjentów zi pacjentów bez znanej choroby wieńcowej. Na rycinie przedstawiono skorygowane wartości Kaplana-Meiera dotyczące prawdopodobieństwa uwolnienia się od śmierci od przyczyn sercowych dla każdego objawu prezentowanego pacjentom zi bez choroby wieńcowej. U pacjentów z dusznością współczynniki ryzyka dla śmierci z przyczyn sercowych w tych analizach wieloczynnikowych wynosiły odpowiednio 1,9 (przedział ufności 95%, 1,5 do 2,4) i 2,9 (przedział ufności 95%, 1,7 do 5,1). Ustalenia dotyczące skorygowanego prawdopodobieństwa uwolnienia się od śmierci z dowolnej przyczyny były podobne (dane nie przedstawione). Współczynniki zagrożenia dla tego punktu końcowego wynosiły 1,9 (przedział ufności 95%, 1,5 do 2,4) u pacjentów ze znaną chorobą wieńcową i 1,9 (przedział ufności 95%, 1,3 do 2,6) u pacjentów bez znanej historii tętnic wieńcowych choroba.
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki analizy przeżycia o prawdopodobieństwie jednoczynnikowym i wielozmiennym Coxa w populacjach o dopasowanej skłonności. Spośród 1091 pacjentów z dusznością 984 (88 procent) było dopasowanych do wszystkich dostępnych zmiennych u 984 pacjentów bezobjawowych. Podobne udane dopasowanie przeprowadzono u pacjentów z typową dławicą piersiową i pacjentami bezobjawowymi. Ta analiza skłonności również ujawniła duszność, w porównaniu z brakiem objawów, jako niezależny czynnik prognostyczny zarówno śmierci z jakiejkolwiek przyczyny i śmierci z przyczyn sercowych (Tabela 4). Natomiast różnice w wynikach u pacjentów z typową dławicą w porównaniu z pacjentami bezobjawowymi nie osiągnęły istotności statystycznej w analizie skłonności (tabela 4).
Dyskusja
W naszym badaniu pacjenci z dusznością, zarówno z chorymi, jak i bez choroby wieńcowej, mieli zwiększoną częstość zgonów z przyczyn sercowych i zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Wśród tych ostatnich u pacjentów z dusznością wystąpił czterokrotny spadek ryzyka zgonu z przyczyn kardiologicznych bezobjawowych pacjentów i ponad dwukrotnie wyższy niż u pacjentów z typową dławicą piersiową.
Jednym z możliwych wyjaśnień tych odkryć jest to, że duszność odzwierciedla podstawową chorobę sercowo-naczyniową
[patrz też: hbs antygen cena, zdrowie wikipedia, badania profilaktyczne medycyna pracy ]
[więcej w: mikrogruczolak przysadki, kubix olsztyn, deber koszalin ]

0 thoughts on “Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurg naczyniowy[…]