Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 6 – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 6

2 lata ago

103 words

Ogólnie, 26 procent pacjentów w grupie placebo miało utrzymującą się remisję przez tydzień 36 (31 z 120), w porównaniu z 44 procentami pacjentów w grupie natalizumabu (57 z 130, P = 0,003) (Figura 3B). Wskaźniki długotrwałej odpowiedzi i remisji były istotnie wyższe w grupie leczonej natalizumabem w każdym punkcie rozpoczynającym się w 20. tygodniu i trwającym do 60. tygodnia (ryc. 3A i ryc. 3B). Grupa natalizumabu miała również znacznie wyższe wskaźniki odpowiedzi i remisji, gdy wyniki oceniano w określonych wcześniej punktach (36 i 60 tygodni) (Figura 3C). Mediana czasu do utraty odpowiedzi wyniosła 86 dni w grupie placebo i ponad 336 dni w grupie leczonej natalizumabem (p <0,001). Wśród pacjentów, którzy doszli do remisji po terapii indukcyjnej natalizumabem, mediana czasu do utraty remisji wyniosła 59 dni w grupie placebo i 137 dni w grupie leczonej natalizumabem (p <0,001).
Czterdzieści dwa procent pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie indukcyjne natalizumabem (143 z 339), otrzymało doustnie kortykosteroidy lub budezonid w punkcie wyjściowym. Wśród pacjentów, którzy ukończyli 36. tydzień badania ENACT-2, 28% losowo przydzielonych do grupy placebo nie przyjmowało już kortykosteroidów, w porównaniu z 58% pacjentów losowo przydzielonych do natalizumabu (P <0,001); wyniki były podobne w 60. tygodniu (P <0,001). W tygodniu 36, 22 procent pacjentów w grupie placebo, którzy otrzymali leczenie kortykosteroidowe na początku leczenia, było w remisji i przerywali stosowanie kortykosteroidów, w porównaniu z 45 procentami pacjentów z grupy natalizumabu (p = 0,01); wyniki były podobne w tygodniu 60 (P = 0,001) (wykres 3D).
Skuteczność u pacjentów z odpowiedzią na placebo w teście ENACT-1
Wśród pacjentów, którzy mieli odpowiedź na leczenie indukcyjne placebo w czasie randomizacji, 55 procent pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do placebo, utrzymywało odpowiedź przez tydzień 36 (18 z 33), w porównaniu z 54 procentami pacjentów, którzy byli losowo ponownie przypisane do natalizumabu (19 z 35, P = 0,58). Podobnie, 36 procent pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do placebo, utrzymywało odpowiedź przez tydzień 60 (12 z 33), w porównaniu z 49 procentami pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do natalizumabu (17 z 35, P = 0,16).
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Podsumowanie badań dotyczących bezpieczeństwa i immunogenności wszystkich pacjentów z randomizacją do 12. tygodnia badania ENACT-1 i 60. w teście ENACT-2 2. Tabela pokazuje ogólną częstość występowania zdarzeń niepożądanych. Dwóch pacjentów leczonych natalizumabem zmarło podczas lub po uczestnictwie w badaniu ENACT-1. Pierwszy pacjent zmarł z powodu uduszenia spowodowanego wypadkiem przy pracy, jak ustalono w toku kolejnych dochodzeń rządowych. Drugi pacjent zmarł z powodu powikłań chirurgicznych w ciężkim zaostrzeniu choroby Crohna w 28 tygodniu po ukończeniu badania. W badaniu ENACT-2 nie odnotowano zgonów. W żadnym z badań nie wystąpiły nowotwory hematologiczne. Rak podstawnokomórkowy skóry rozwinięty u jednego pacjenta w każdej grupie podczas badania ENACT-2. W żadnej z badanych grup nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian wartości laboratoryjnych w żadnej z grup leczonych
[więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z nfz, centrum rehabilitacji warszawa, gronkowiec u gołębi ]
[przypisy: butiqjula, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, mazowieckie centrum neuropsychiatrii ]

0 thoughts on “Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 6”