Skip to content

Podpis MicroRNA powiązany z rokowaniem i postępem w przewlekłej białaczce limfatycznej cd

1 rok ago

322 words

W przypadku mikroRNA zlokalizowanych w klastrach mniej niż kb, cały odpowiadający region genomowy został zamplifikowany i zsekwencjonowany za pomocą systemu sekwencjonowania DNA Applied Biosystems (model 377, Applied Biosystems). Po znalezieniu odchylenia od prawidłowej sekwencji, panel DNA z krwi 160 osób kontrolnych przeszukiwano w celu identyfikacji polimorfizmów, podobnie jak dodatkowy panel z krwi 35 pacjentów z CLL (w sumie 75 pacjentów z białaczką) . Wszystkie przedmioty były białe, jak wskazano w dokumentacji medycznej lub informacji uzyskanych podczas wywiadu z osobami kontrolnymi. Osobisty i rodzinny wywiad dotyczący raka był znany z 46 pacjentów z CLL. In Vivo Studies of the Effects of miR-16-1 Mutants
Skonstruowaliśmy wektory ekspresyjne miR-16-1 i miR-15a zawierające sekwencję genomową 832 bp, zawierającą zarówno miR-16-1 i miR-15a, jedną sekwencję typu dzikiego, i jedną zawierającą podstawienie (C . T) +7. poprzez ligację odpowiedniej otwartej ramki odczytu w orientacji sensownej z ssaczym wektorem ekspresyjnym pSR-GFP-Neo (OligoEngine). Wszystkie sekwencjonowane konstrukty transfekowano w komórkach 293 przy użyciu Lipofectamine 2000 zgodnie z protokołem producenta (Invitrogen). Ekspresję obu konstruktów oceniano metodą Northern blotting.
Wyniki
Sygnatura MicroRNA, ekspresja ZAP-70 i status mutacji IgVH
Tabela 2. Tabela 2. Podpis mikroRNA powiązany z czynnikami prognostycznymi (ekspresja ZAP-70 i mutacje IgVH) i postęp choroby u pacjentów z CLL. Zbadaliśmy, czy mikromacierz microRNA-microchip może ujawnić specyficzną sygnaturę molekularną związaną z podgrupami CLL o różnych przebiegach klinicznych. Używając 20% jako wartości granicznej do określenia dodatniego wyniku dla ZAP-70 i 98% homologii jako wartości granicznej dla określenia IgVH linii zarodkowej, podzieliliśmy 94 pacjentów z CLL na cztery grupy: grupę (ekspresja ZAP-70 i niezmutowane IgVH) w tym 36 pacjentów, grupa 2 (ekspresja ZAP-70 i zmutowana IgVH) obejmowało 10 pacjentów, grupę 3 (brak ekspresji ZAP-70 i niezmutowanego IgVH) obejmowało pacjenta, i grupę 4 (brak ekspresji ZAP-70 i zmutowanego IgVH ) obejmowało 47 pacjentów. Odkryliśmy, stosując kilka algorytmów do analizy statystycznej i predykcji (PAM, SAM i GeneSpring), że sygnatura złożona z 13 dojrzałych mikroRNA może rozróżnić (P <0,01) między grupą i grupą 4, dwiema głównymi grupami pacjentów (tabela 2 oraz Tabelę Dodatkowego Dodatku, dostępną wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org); prognozy wykonane przy użyciu Maszyny Wektora Wsparcia prawidłowo zaklasyfikowały wszystkich pacjentów (Tabela 2 Dodatku Uzupełniającego). Spośród 13 mikroRNA 9 było znacząco nadeksprymowanych w grupie 1, o złym rokowaniu (tab. 2). 10 pacjentów w grupie 2 zostało równo przydzielonych na podstawie ich sygnatury mikroRNA w grupach i 4, co sugeruje, że nie ma mikroRNA na chipie mikroRNA, który może zidentyfikować charakterystyczne cechy u tych pacjentów, że te dwie grupy nie różnią się pod względem mikroRNA wyrażenie, lub że ta grupa jest zbyt mała, aby można ją było poprawnie zaklasyfikować.
Zastosowaliśmy algorytm wektora nośnika pomocniczego do niezależnego zestawu 50 próbek komórek CLL o znanym statusie ZAP-70 (tabela 2 dodatku uzupełniającego)
[podobne: priligy gdzie kupic, ornitoza u gołębi, choroby psów objawy ]
[przypisy: hbs antygen cena, piperyna forte cena, staveran ]

0 thoughts on “Podpis MicroRNA powiązany z rokowaniem i postępem w przewlekłej białaczce limfatycznej cd”