Skip to content

Podpis MicroRNA powiązany z rokowaniem i postępem w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 5

1 rok ago

225 words

Panel D pokazuje stosunek poziomów ekspresji na podstawie układu mikroRNA-mikroczip (MAr) i Northern blotting (NB) dla miR-16-1 i miR-15a w dwóch pulach prawidłowych komórek CD5 + i komórek od obu pacjentów z Mutacja linii zarodkowej (C . T) +7. Intensywności pasm Western blot oznaczano ilościowo za pomocą ImageQuantTL (Nonlinear Dynamics). Dane ekspresji znormalizowano zgodnie z opisem w części Metody. Dane prezentowane są jako jednostki arbitralne. Panel E pokazuje, że mutacja linii zarodkowej w pri-miR-16-1 jest związana z nieprawidłowym poziomem ekspresji aktywnej cząsteczki miR-16-1. Pokazano poziomy ekspresji po transfekcji w komórkach 293 dzikiego typu i zmutowanych miR-16-1 i pustym wektorze. Normalizację obciążenia północnego przeprowadzono przy użyciu sondy U6, podczas gdy poziomy transfekcji znormalizowano za pomocą przeciwciała przeciw białku o zielonej fluorescencji (GFP) na lizatach komórkowych z tego samego granulatu, który zastosowano do Northern blotting. Nienormalnie wyrażane geny nowotworowe są często celem mutacji, które mogą aktywować lub dezaktywować ich funkcję. Dlatego przebadaliśmy 42 mikro-RNA, w tym 15 genów, które są albo składnikami sygnatury ekspresji, albo członkami tego samego klastra genomowego, co geny w sygnaturze ekspresji. Zidentyfikowaliśmy mutacje somatyczne lub zarodkowe w 11 z 75 próbek CLL (15 procent) w 5 z 42 mikroRNA (12 procent): miR-16-1, miR-27b, miR-29b-2, miR-187 i miR -206. Żadna z tych mutacji nie stwierdzono u 160 osób bez raka (p <0,001) (tabela 3). Wszystkie nieprawidłowości występowały w regionach, które uległy transkrypcji, co pokazano za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) (Figura 2). Spośród 11 pacjentów z nieprawidłową sekwencją mikroRNA 8 (73 procent) miało znaną osobistą lub rodzinną historię CLL lub innych hematopoetycznych lub litych guzów (Tabela 3).
U dwóch pacjentów znaleźliśmy homozygotyczne podstawienie C . T w pri-miR-16-1, 7 pz w kierunku 3 po prekursorze. Ten region genomowy jest silnie konserwowany u wszystkich analizowanych naczelnych, co sugeruje ważną rolę funkcjonalną pri-miR-16-1. RT-PCR wykazał, że pri-mikroRNA miał długość co najmniej 800 bp i obejmował region 3 niosący podstawienie zasadą (Figura 2). Analiza mikrochipów MicroRNA i metoda Northern blot wykazała, że komórki CLL od obu pacjentów wykazywały znaczne zmniejszenie ekspresji miR-16-1 w porównaniu z komórkami prawidłowymi CD5 + (Tabela 3). W większości komórek CLL od tych pacjentów wykryliśmy również monoalleliczną delecję w 13q14.3 za pomocą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ i analizy utraty heterozygotyczności (danych nie przedstawiono). Ta substytucja nie została znaleziona w żadnej komórce od 160 osobników kontrolnych (P <0,05 w teście chi-kwadrat). U obu pacjentów prawidłowe komórki z błony śluzowej policzków były heterozygotyczne pod względem tej nieprawidłowości. Dlatego zmiana C . T jest mutacją linii zarodkowej lub bardzo rzadkim polimorfizmem; odkrycie, że matka i siostra jednego z pacjentów mają odpowiednio CLL i raka piersi, popiera istnienie mutacji linii zarodkowej. Ta rodzina spełnia minimalne kryteria rodzinnej CLL: dwa lub więcej przypadków CLL u krewnych pierwszego stopnia
Aby zidentyfikować możliwy efekt molekularny substytucji C . T, przygotowaliśmy wektory zawierające albo allel typu dzikiego w gronie miR-15a-miR-16-1 albo zmutowany allel
[przypisy: badania kliniczne w polsce, ornitoza u gołębi, hbs antygen cena ]
[podobne: krauzówka, vulcan brodnica, lewatywa z czosnku ]

0 thoughts on “Podpis MicroRNA powiązany z rokowaniem i postępem w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 5”