Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Apteka oraz darmowe leki dla seniorów – Strona 2
Skip to content

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca czesc 4

2 lata ago

257 words

Zastosowaliśmy analizę Coxa, aby porównać przeżycie w tych podgrupach dopasowanych do pod względem skłonności. Wyniki Łącznie 20,572 pacjentów zostało poddanych ocenie w celu włączenia do badania. 1735 pacjentów, u których wykonano rewaskularyzację wieńcową w ciągu 60 dni po badaniu, zostało wykluczonych, podobnie jak 846 pacjentów (4,4 procent) straconych w wyniku obserwacji, co dało populację badaną…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca cd

2 lata ago

527 words

Niedokrwienie definiowano przez obecność odwracalnych defektów w co najmniej 5 procentach mięśnia sercowego 13, a ustalony defekt został określony przez odkrycie, że co najmniej 5 procent mięśnia sercowego było nienormalne w spoczynku. Kontynuacja Zgony zidentyfikowano dzięki naszemu szpitalnemu systemowi informacji o pacjentach (WebVS) i wskaźnikowi zgonu w ubezpieczeniach społecznych. Aby ustalić przyczynę zgonu, informacje dostarczone…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad

2 lata ago

574 words

Dalsze dane dotyczące przeżycia uzyskano w dużej kohorcie tych pacjentów. Przeanalizowaliśmy wartość duszności jako predykatora zgonu z przyczyn sercowych iz dowolnej przyczyny. Metody Projekt badania Ocenialiśmy kolejnych pacjentów bez rozpoznanej kardiomiopatii lub choroby zastawkowej, u których wykonano oddzielną akwizycję dwuizotopowego perfuzji mięśnia sercowego SPECT w spoczynku z zastosowaniem talu-201 jako wskaźnika i podczas indukowanego wysiłkiem…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca

2 lata ago

242 words

Chociaż częstym objawem jest duszność, to jedynie wśród badanych pacjentów, którzy zostali poddani ocenie kardiologicznej, jedynie w ograniczonym zakresie zbadano jego znaczenie prognostyczne. Metody Badaliśmy 17 991 pacjentów poddawanych tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu z perfuzją mięśnia sercowego podczas stresu i odpoczynku. Pacjenci zostali podzieleni na pięć kategorii na podstawie objawów podczas prezentacji (brak, nieangiatralny ból…

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad

2 lata ago

494 words

Autorzy mieli dostęp do wszystkich danych, brali udział w analizie i interpretacji danych oraz byli członkami komitetu publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i prawdziwość analiz danych i danych. Pacjenci Badania ENACT-1 i ENACT-2 były randomizowanymi, podwójnie zaślepionymi, kontrolowanymi placebo badaniami przeprowadzonymi w 142 ośrodkach w okresie od grudnia 2001 r. Do marca 2004 r.…

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna

2 lata ago

169 words

Natalizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko integrynie .4, hamuje adhezję leukocytów i migrację do tkanki objętej procesem zapalnym. Metody Przeprowadziliśmy dwie kontrolowane próby, aby ocenić natalizumab jako terapię indukcyjną i podtrzymującą u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna. W pierwszym badaniu 905 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania 300 mg natalizumabu lub placebo w 0, 4 i…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 7

2 lata ago

748 words

Kilka starszych badań potwierdza wyniki naszego badania.4-7 Natomiast w jednym z ostatnich badań18 różnice w wynikach między bezobjawowymi pacjentami a pacjentami z dusznością zniknęły po zastosowaniu analizy skłonności w celu dostosowania się do różnic w charakterystyce pacjentów . Porównanie tego badania z naszym własnym jest trudne ze względu na różnice w kryteriach wykluczenia między dwoma…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 6

2 lata ago

585 words

Zgodnie z tymi założeniami przyjmuje się powszechnie, że duszność może reprezentować niedokrwienie (ekwiwalent dławicowy). Jednak w naszym badaniu poziom indukowalnego niedokrwienia był podobny u pacjentów z dusznością i bezobjawowych pacjentów bez znanej choroby wieńcowej. Ponadto, chociaż pacjenci z rozpoznaną chorobą wieńcową, u których stwierdzono duszność, mieli wyższy poziom indukowalnego niedokrwienia niż pacjenci bezobjawowi, wielkość tego…

Terapia indukcyjna i podtrzymująca Natalizumab w chorobie Crohna ad 8

2 lata ago

483 words

Spośród 650 pacjentów w badaniu ENACT-1, którzy byli testowani, 5 miało ciężką reakcję nadwrażliwości, z czego 3 było pozytywne w przypadku przeciwciał przeciw natalizumabowi. W populacji bezpieczeństwa ENACT-2 19 procent pacjentów, u których wynik testu na obecność przeciwciał przeciw natalizumabowi (7 z 36, u których stwierdzono przetrwałe przeciwciała) wykazywało ostrą reakcję na wlew (3 pacjentów)…