Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 9 – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 9

2 lata ago

516 words

W przypadku każdej grupy poddanej leczeniu połowę całkowitego wyniku ASIA motor odzyskanego w ciągu jednego roku ukończyła średnio 67 dni po urazie. W grupie GM-1 brak poprawy w odbiorze był związany z przerwą między czasem urazu a początkiem podawania badanego leku. Tabela 5 pokazuje również ocenę motoryczną ASIA podzieloną według odpowiednich wkładów kończyn górnych i dolnych wśród 23 pacjentów z uszkodzeniami szyjki macicy. Podział ten pokazuje, że poprawa wyników pacjentów w grupie GM-1 wynikała z większej poprawy wyników dla kończyn dolnych, ponieważ poprawa wyników dla kończyn górnych była podobna w obu grupach leczenia.
U pacjentów leczonych GM-1 średni odzysk motoryczny wynosił 36,9 punktu (95% przedział ufności, 21,9 do 51,9) od oceny silnika ASIA po wejściu do oceny po roku, podczas gdy u pacjentów otrzymujących placebo średnia poprawa 21,6 punktu (przedział ufności 95%, 10,2 do 33,1). Jednorazowa poprawa oceny motorycznej ASIA dla grupy otrzymującej placebo była porównywalna z poprawą 15,7 (skorygowaną o różnice w ocenianych grupach motorycznych) zgłoszoną w literaturze. 16 Wykazano także w Tabeli 5 różnice między grupami w ASIA motor score (średnia, 15,3, 95-procentowy przedział ufności, -2,6 do 32,2) i różnica w poprawie obliczona po skorygowaniu o różnicę w wartościach liniowych poprzez analizę kowariancji, w której zastosowano punktację bazową jako współzmienną (średnia, 11,5; przedział ufności 95%, 0,2 do 22,9). Skorygowana różnica w poprawie regeneracji motorycznej pomiędzy obiema grupami była znacząca dla efektu leku (P = 0,043 na podstawie analizy kowariancji z punktem bazowym silnika ASIA jako współzmienną).
Tylko 4 grupy mięśniowe w sumie 680 (reprezentujące 34 pacjentów, każdy z 20 badanymi grupami mięśniowymi) znajdowały się w gorszym stanie po obserwacji niż w momencie rozpoczęcia badania. Wszystkie te cztery grupy mięśni były początkowo oceniane jako stopień 3 i wszystkie były w jednej kończynie pacjenta w grupie GM-1, która miała ciężkie heterotopowe kostnienie w tej kończynie. Aby pomóc w wyjaśnieniu, które mięśnie poprawiły się, 20 indywidualnych grup mięśni u każdego pacjenta zostało podzielonych na trzy kategorie przy wejściu: osoby początkowo sparaliżowane (ocena ruchowa 0), osoby początkowo paretyckie (ocena ruchowa od do 4), oraz osoby funkcjonujące normalnie (wynik motoryczny 5). Wydaje się, że grupy mięśni z punktacją motoryczną od do 4 przy wejściu poprawiły się w przybliżeniu o taką samą ilość w obu grupach terapeutycznych. Wyniki 5 są normalne, a więc z definicji nie mogą się poprawić. Jednakże zauważono brak równowagi w sposobie powrotu do zdrowia pomiędzy grupami terapeutycznymi, gdy proporcja grup mięśni sparaliżowanych przy wejściu (tych z motoryką 0), które odzyskały użyteczną do normalnej funkcji (ocena ruchowa od 3 do 5) po jeden rok został porównany z odsetkiem, który pozostał sparaliżowany. W grupie GM-1 30,9 procent sparaliżowanych grup mięśniowych (64 z 207) pozostało sparaliżowanych, a 51,7 procent (107 z 207) wyzdrowiało, aby odzyskać użyteczną do normalnej funkcję motoryczną; w grupie placebo 65,5 procent (127 z 194) pozostało sparaliżowanych, a 25,3 procent (49 z 194) odzyskało użyteczną do normalnej funkcję motoryczną
[przypisy: lewatywa z czosnku, łmeat łuków, przepuklina rozworu przełykowego dieta ]

0 thoughts on “Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 9”