Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 12 – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 12

2 lata ago

512 words

Możliwe biochemiczne mechanizmy, dzięki którym gangliozyd GM-1 może zwiększać przeżycie neuronów w przewodzie materii białej lub zwiększać odpowiedź dystalnego rdzenia kręgowego na osłabiony sygnał w uszkodzonych drogach białej istoty po urazie rdzenia kręgowego i innym ośrodkowym układzie nerwowym obelgi zostały omówione w ostatnich artykułach przeglądowych.13 14 15, 39, 66 67 68 69 70 71 Chociaż to badanie i ostatnie badanie NASCIS 27, 8 na urazie rdzenia kręgowego początkowo wydają się być blisko spokrewnione, umożliwiając bezpośrednie porównanie, różniły się zasadniczo pod względem (1) czasu i czasu trwania terapii lekowej (metyloprednizolon był skuteczny, gdy terapia rozpoczęła się w ciągu 8 godzin urazu i kontynuowano przez 24 godziny, GM-1 rozpoczęto po 48 godzinach od urazu i podawano przez średnio 26 dni); (2) okres obserwacji (sześć miesięcy dla badania NASCIS 2, jeden rok dla tego badania); (3) skale oceniające (14 grup mięśni po każdej stronie z raportowaną tylko prawą stroną, ocena funkcji sensorycznej i brak skali funkcjonalnej w badaniu NASCIS 2, 10 grup motorycznych po każdej stronie z obiema stronami, skala Frankela jako indeks funkcjonalny i brak oceny sensorycznej w badaniu GM-1); (4) kryteria wejścia (łagodne uszkodzenie rdzenia kręgowego w badaniu NASCIS 2, główny deficyt ruchowy w badaniu GM-1); (5) protokoły początkowej resuscytacji72, 73 oraz zarządzania medycznego i chirurgicznego (różne w NASCIS 2, z każdym ośrodkiem mającym własny protokół i szczegóły nie są zgłaszane, jednolita, agresywna wczesna interwencja w badaniu GM-1); (6) raportowanie analizy poszczególnych grup mięśni w celu określenia regionu poprawy drugoffitu (nie zostało to wykonane w badaniu NASCIS 2, ale analizowane w badaniu GM-1); oraz (7) podstawową ocenę, z którą porównywane są wszystkie kolejne oceny neurologiczne (wykonywane przy pierwszym kontakcie w izbie przyjęć w badaniu NASCIS 2, średnio po 50 godzinach w badaniu GM-1 po korekcie wstrząsu, mechaniczne dekompresja rdzenia kręgowego i wczesne ustąpienie jakiegokolwiek łagodnego urazu głowy lub początkowej histerii). Jeśli ktoś ignoruje potencjalne odchylenie od tych efektów i nieliniowość między dwiema skalami silnika, ale dokonuje liniowej korekty dla różnic w zakresie (0 do 70 w badaniu NASCIS 2 i 0 do 100 w tym badaniu), to ulepszenia w grupy placebo i metyloprednizolonowe leczone w ciągu ośmiu godzin od urazu w badaniu NASCIS 2 są równoważne odpowiednio punktom motorycznym ASIA 16,0 i 22,9 (6,9 punktu ASIA działania metyloprednizolonu). Wartości te można porównać z poprawą w grupach placebo i GM-1 w tej próbie odpowiednio o 21,6 i 36,9 punktów ASIA silnika (efekt lekowy GM-1 z 15,3 punktów ASIA, nieskorygowany i 11,5 punktu po korekcie dla bazy różnice linii). Chociaż każda z różnic wymienionych powyżej między projektami badań może wpłynąć na porównanie wyników motorycznych, wydaje się, że wielkość efektu leku była podobna w obu badaniach.
W badaniu GM-1 odzysk motoryczny od urazu rdzenia kręgowego mierzony oceną motoryczną ASIA był kontynuowany przez cały roczny okres obserwacji w obu grupach leczenia (ryc. 3), a maksymalna poprawa powrót do zdrowia w obu grupach nastąpił w okresie od jednego do trzech miesięcy po urazie i sprzyjał efektowi lekowemu GM-1
[podobne: kubix olsztyn, eurokadra, kwas glikolowy apteka ]

0 thoughts on “Odzyskiwanie funkcji motorycznej po urazie rdzenia kręgowego – Randomizowana, kontrolowana placebo próba z użyciem gangliozydu GM-1 ad 12”