Skip to content

Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy czesc 4

1 rok ago

64 words

Większość bakteryjnych sekwencji 16S rDNA u osobników bez bakteryjnej vaginosis ściśle pasuje do znanych bakterii. Szerokopasmowa bakteryjna analiza PCR rSNA 16S z płynu pochwowego osobników z bakteryjnym zakażeniem pochwy wykazała wysoki poziom różnorodności gatunkowej (tabela 1), ze średnią 12,6 bakteryjnych filotypów na bibliotekę klonów (zakres od 9 do 17), poziom istotnie wyższy niż u osób bez bakteryjnego zakażenia pochwy (P <0,001). Ogólnie rzecz biorąc, nowo rozpoznane bakteryjne filotypy (bakterie z 16S rDNA, które miały <98% podobieństwa do znanych sekwencji) były obecne w 58 procentach klonów na bibliotekę pochodzącą z próbek bakteryjnych pochwy (zakres, 32 do 89 procent).
RDNA L. crispatus 16S nie został wykryty w bibliotekach klonów od osobników z bakteryjnym zakażeniem pochwy, podczas gdy u większości badanych wykryto obecność L. G. vaginalis wykryto we wszystkich bibliotekach klonów bakteryjno-pochwowych i M. mulieris w jednej bibliotece. Gatunki mykoplazm nie zostały wykryte w żadnej bibliotece klonów, pomimo użycia homologii sekwencji z primerami PCR o szerokim zakresie dla 16S rDNA. Inne bakterie często wykrywane u osób z bakteryjnym zakażeniem pochwy obejmowały: Atopobium vaginae, dwa gatunki megasphaera, dwa wyraźne filotypy dialektów, Leptotrichia amnionii i pokrewną bakterię Sneathia sanguinegens, Porfiromas asaccharolytica i bakterię dalece spokrewnioną z Eggerthella hongkongensis (92-procentowe podobieństwo sekwencji). Wykryto dziewięć różnych bakterii spokrewnionych z gatunkami prevotella. Trzy filogenetyczne skupiska tych bakterii były odległe tylko ze znanymi gatunkami prevotella (<95% podobieństwa sekwencji) i wyznaczyliśmy te grupy pregotella genogrup 1, 2 i 3 na podstawie wspólnych sekwencji w obrębie każdej grupy. Mniej często wykrywane bakterie obejmowały członków oddziału TM7 nieuprawnych bakterii i bakterii w rodzaju peptoniphilus, peptostreptococcus, gemella, aerococcus, anaerococcus i veillonella.
Ryc. 1. Ryc. 1. Drzewo filogenetyczne ewolucyjnych związków między bakteriami wywnioskowane na podstawie wyrównywanej sekwencji rDNA 16S z zastosowaniem algorytmu o największej wiarygodności. Bakteryjna bakteria związana z zapaleniem pochwy (BVAB1), BVAB2 i BVAB3 są spokrewnione z bakteriami z rodzaju Clostridium, chociaż nie są one blisko spokrewnione z żadną bakterią o znanej sekwencji 16S rDNA. Odległości poziome wskazują na pokrewieństwo ewolucyjne, a słupek przedstawia 0,1 zmiany zasad na pozycję nukleotydową. Numery akcesyjne GenBank są dostarczane dla niehodowanych bakterii.
Trzy nowo rozpoznane bakterie wykryto tylko w bibliotekach klonów od osobników z bakteryjnym zakażeniem pochwy, a my tymczasowo nazwaliśmy te organizmy bakteryjnymi bakteriami związanymi z zapaleniem pochwy (BVAB) 1, 2 i 3. Identyczne sekwencje 16S rDNA z tych bakterii wykryto w wielu biblioteki próbek bakteryjnych na zapalenie pochwy. Drzewo filogenetyczne przedstawiające ewolucyjne relacje między tymi bakteriami i ich najbliższymi krewnymi, wywiedzione na podstawie wyrównanych sekwencji 16S rDNA, pokazano na Figurze 1. BVAB1, BVAB2 i BVAB3 są spokrewnione z bakteriami z rodzaju Clostridium, ale nie są blisko spokrewnione. do dowolnej bakterii o znanych sekwencjach 16S rDNA
[podobne: rehabilitacja sportowa warszawa, dentysta warszawa centrum, akomex ]
[przypisy: nfz olsztyn sanatoria, ornitoza u gołębi, akomex ]

0 thoughts on “Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy czesc 4”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]