Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Medycyna i opieka zdrowotna w Republice Południowej Afryki – Pięć lat później ad – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Medycyna i opieka zdrowotna w Republice Południowej Afryki – Pięć lat później ad

2 lata ago

557 words

Władza mogłaby zostać wykorzystana do stworzenia jednolitego systemu opieki zdrowotnej, na przykład obejmującego wszystkie ubezpieczenia krajowe. Niestety, politycznym wyborem jest faworyzowanie dalszych przemian w kierunku dwupoziomowego systemu medycznego – sektora prywatnego, który zapewnia wyżywienie mniejszości z ubezpieczeniem (obecnie mniej niż 20 procent populacji), a sektor publiczny jest w stanie zapewnić jedynie gorszą opiekę dla biednej większości – to zastępuje ekonomiczny apartheid rasistowskiego apartheidu w służbie zdrowia, z poważnymi negatywnymi skutkami dla szkół medycznych w kraju.17 18 19 20 To niefortunne, że żaden z tych z dużym udziałem politycznym, w tym Afrykańskim Kongresem Narodowym, nie ma opracowała spójną politykę zdrowotną. Dostęp do szpitali i opieki ambulatoryjnej
Pacjenci objęci prywatnym ubezpieczeniem medycznym mogą uzyskać doskonałą opiekę ambulatoryjną i szpitalną na poziomie podstawowym i średnim w sektorze prywatnym. Wyszukana trzeciorzędna opieka medyczna – na przykład dializa nadnerczy, transplantacja, chemioterapia, radioterapia, długotrwała intensywna terapia i intensywna opieka neonatologiczna – nie jest szeroko dostępna w sektorze prywatnym. Pacjenci, w tym ci z prywatnym ubezpieczeniem, odnoszą się do nauczania i innych publicznych szpitali, są brani pod uwagę przy takim leczeniu w ograniczonych programach. Chirurgia serca i naczyń oraz neurochirurgia mogą być wykonywane prywatnie. Kiedy ubezpieczenie się kończy, jak to często bywa, pacjenci są zwykle kierowani do szpitali klinicznych (lub po cenach dumpingowych). Aby być uczciwym, należy przyznać, że prywatni lekarze wykonują znaczne prace pro bono, a niektórzy pracują w niepełnym wymiarze godzin w publicznych szpitalach za znacznie mniej niż mogliby otrzymać w sektorze prywatnym.
Własność, rodzaj i dostępność szpitali i łóżek szpitalnych w 1983 i 1989 roku podsumowano w Tabeli 2.21. 22 23 Dalszy wzrost liczby łóżek na cele do 13 238 w 1990 r. (Wzrost o 61 procent od 1983 r.) 22 wskazuje na wskaźnik wzrostu w prywatnych szpitalach. Wzrost liczby prywatnych łóżek na 1000 ubezpieczonych, z 1,63 w 1983 r. Do 1,84 w 1989 r., Kontrastuje z niewielkim spadkiem tego wskaźnika w sektorze publicznym w tym samym okresie.22
Wszystkie szpitale publiczne mają duże przychodnie. W szpitalu Groote Schuur w Kapsztadzie co roku przyjmowanych jest około 100 000 pacjentów, a ponad milion pacjentów jest w ambulatoriach, które, podobnie jak we wszystkich szpitalach klinicznych, obejmują specjalistyczne usługi. Ambulatoryjna opieka podstawowa jest również dostępna w wielu klinikach publicznych nieprzymocowanych do szpitali. Większość prywatnej opieki ambulatoryjnej dotyczy względnie niewielkiej choroby. Wszyscy mają dostęp do usług ambulatoryjnych i szpitalnych w obiektach publicznych (w tym szpitalach lekarskich). Do niedawna pobierane opłaty, nawet na pacjentów z ubezpieczeniem, były minimalne, a mniej niż 10 procent kosztów operacyjnych zostało podniesionych z opłat pacjentów. Nowo zrestrukturyzowane harmonogramy opłat (mające na celu pozyskanie funduszy) od dochodu podlegającego opodatkowaniu jedynie nieznacznie poprawiły generowanie dochodów. Będąc jeszcze bardziej ekonomicznie nierealistycznym niż w przeszłości, opłaty te zniechęcają wielu pacjentów do wcześniejszej pomocy medycznej.
Wraz ze wzrostem liczby ludności, szybką urbanizacją (związaną ze zniesieniem w 1986 r. Przepisów, które uniemożliwiły niekontrolowaną migrację do obszarów miejskich), ubóstwem w grzybieniach osiedli podmiejskich i terenami skłóceniowymi oraz bardzo niewielką liczbą publicznych szpitali opieki medycznej, obciążenie pracą publiczną, a zwłaszcza ) szpitale kliniczne, które nie rozwinęły się, stają się przytłaczające24. 25 26 Przychodnie ambulatoryjne są przepełnione i tylko najcięsi pacjenci zyskują wstęp
[przypisy: przepuklina rozworu przełykowego dieta, akomex, duomox ]

0 thoughts on “Medycyna i opieka zdrowotna w Republice Południowej Afryki – Pięć lat później ad”