Certyfikowani lekarze w Stanach Zjednoczonych w latach 1971-1986

Z przykrością muszę napisać, że praca Moore a i Priebe (wydanie z 21 lutego) zawiera niepokojącą różnorodność błędnych interpretacji i błędów. Twierdzą oni, że dane na certyfikowanych lekarzach zostały uzyskane od lekarza Masterfile American Medical Association (AMA). AMA otrzymuje informacje na temat certyfikacji płyt Masterfile od American Board of Medical Specialties (ABMS). Stwierdzenie, że takie dane nie są publikowane w innym miejscu, nie jest prawdziwe. Dane na temat liczby certyfikatów według specjalizacji i subspecjalizmu są publikowane co...

Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy ad 5

Na przykład 16S rDNA z BVAB1 jest tylko 90,6% podobne do najbliższej sekwencji w GenBank (GenBank o numerze AB034121), która pochodzi z nieuprawnej bakterii wykrytej w bydlęcym żwaczu. Figura 2. Figura 2. Wykresy liczności obfitości przedstawiające odsetki klonów w bibliotece odpowiadające specyficznym bakteryjnym sekwencjom 16S rDNA u osobnika przed (panel A) i po (panel B) początku bakteryjnego zakażenia pochwy. Znaczniki na osi x w każdym panelu pokazują procent podobieństw między sklonowanymi sekwencjami 16S rDNA i najbardziej podobnymi sekwencjami 16S r...

Acylo-koenzym o średnio-łańcuchowym niedoborze dehydrogenazy i nagłej śmierci niemowląt

Niedobór dehydrogenazy o średnim łańcuchu acylo-koenzymu A (MCAD) jest nowo scharakteryzowanym zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowych, które pojawia się w pierwszych dwóch latach życia zarówno w nagłej śmierci w domu, jak i w szpitalu, jako zespół Reye a lub encefalopatia. Szacuje się, że występuje u 1: 6000 do 1: 10 000 żywych niemowląt białych. Oczekuje się, że rocznie pojawi się około 500 nowych przypadków; jedna trzecia niemowląt umrze podczas pierwszego epizodu.1 W rzeczywistości wiele rodzin, w których wykryto niedobór MCAD, już utraci...

Wpływ terapii antybiotykami na gęstość opornych na wankomycynę Enterococci w kale skolonizowanych pacjentów ad 8

Kilka wydziałów medycznych wyznaczyło do 30 procent punktów wymaganych do przyjęcia do atrybutów nienaukowych. Jedna uczelnia opracowała wywiad i obiektywnie punktowany kwestionariusz biograficzny. 29, 30 Analiza ich wykorzystania wśród 2304 studentów w latach 1984-1987 wykazała, że instrumenty te mogą poszerzyć spektrum cech osobistych osób przyjmowanych i przenieść etniczny i seksualny skład klasy bliższej grupie osób ubiegających się o wizę, bez wpływu na późniejszy wskaźnik niepowodzenia. Nie znaleziono korelacji między wynikiem akademickim a ...

Najnowsze zdjęcia w galerii aptekarskie:

331#nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących , #olx łęczyca , #nfz olsztyn sanatoria , #ornitoza u gołębi , #przychodnia unii lubelskiej szczecin , #hbs antygen cena , #piperyna forte cena , #staveran , #clemastinum syrop , #yodeyma allegro ,