miód wielokwiatowy właściwości lecznicze

Trajektorie wzrostu wśród dzieci, które mają zdarzenia wieńcowe jako dorośli

Niska waga urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Nie jest pewne, w jaki sposób wzrost pourodzeniowy wpływa na ryzyko choroby. Metody
Przebadaliśmy 8760 osób urodzonych w Helsinkach w latach 1934-1944. Odnotowano wzrost dzieciństwa. W sumie 357 mężczyzn i 87 kobiet zostało przyjęło do szpitala z chorobą niedokrwienną serca lub zmarło na tę chorobę. Czynniki ryzyka wieńcowego mierzono w podgrupie osób w 2003 r...

Więcej »

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 5

Ryzyko skorygowane prawdopodobieństwem zgonu z przyczyn sercowych wśród 12 279 pacjentów z nieznaną historią choroby niedokrwiennej serca (panel A) i 5712 pacjentów ze znaną chorobą wieńcową (panel B), zgodnie z objawami w prezentacji. Stawki zostały dostosowane do wieku (który wykazuje nieliniowość); rodzaj stresu (ćwiczenie vs. rozszerzanie naczyń krwionośnych); obecność lub brak historii cukrzycy, nieprawidłowy spoczynkowy elektrokardiogram, powi...

Więcej »

Trajektorie wzrostu wśród dzieci, które mają zdarzenia wieńcowe jako dorośli cd

Średnia wartość dla każdego pomiaru dla wszystkich chłopców jest ustawiona na zero, z odchyleniami od średniej wyrażonej jako odchylenia standardowe (wynik z). Chłopiec utrzymujący stałą pozycję, wysoką lub krótką i grubą lub szczupłą w stosunku do innych chłopców, podążałby poziomą ścieżką na sylwetce. Średnia masa urodzeniowa 357 chłopców, którzy później mieli zdarzenia wieńcowe, wynosiła około 0,2 SD poniżej średniej. Niski BMI ...

Więcej »

Randomizowany test porównujący konwencjonalną i wewnątrznaczyniową naprawę tętniaków aorty brzusznej

U czterech z pięciu pacjentów, u których w momencie rozpoznania uzyskano próbki z biopsji nerki, dominująca pod względem morfologicznym forma lub postać odkładania się łańcucha lekkiego (odlewy, precypitaty w błonach lub kryształy) były identyczne z wywołanymi eksperymentalnie; u piątego pacjenta (Pacjent 15), nerka myszy zawierała oprócz odlewów także błonę podstawną. Spośród 7 z 13 próbek pobranych podczas autopsji, stwierdzono również zgod...

Więcej »
http://www.avamed.com.pl 751#ryby atlantyckie , #paciorkowce typu b , #karp z piekarnika w folii , #uwięźnięta przepuklina , #rumień boreliozy zdjęcia , #tomasz szajner , #substancje dodatkowe w żywności , #skład soli himalajskiej , #kłucia w sercu , #ortopeda krosno prywatnie ,