Skip to content

Kategoria: Bez kategorii

Idealne zdrowie układu sercowo-naczyniowego jest odwrotnie powiązane z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby: analiza prospektywna cz. 2

1 rok ago

186 words

 Wyniki   W sumie u 649 uczestników rozwinęło się NAFLD podczas obserwacji. Ryzyko NAFLD zmniejszyło się w sposób zależny od dawki u uczestników z 3-4 idealnymi wskaźnikami stanu sercowo-naczyniowego (iloraz szans, OR 0,50, przedział ufności 95%, 95% CI 0,41-0,61) oraz u uczestników z 5-6 idealnymi wskaźnikami (OR 0.34; 95% CI 0.22-0.51) w porównaniu z uczestnikami…

Idealne zdrowie układu sercowo-naczyniowego jest odwrotnie powiązane z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby: analiza prospektywna cz. 1

1 rok ago

230 words

Znaczenie kliniczne   • Idealne zdrowie układu sercowo-naczyniowego było odwrotnie proporcjonalne do ryzyka NAFLD u populacji chińskiej w wieku średnim i starszym. • Uczestnicy ze stabilnym lub poprawionym funkcjonowaniem układu krążenia podczas obserwacji zmniejszyli ryzyko rozwoju NAFLD. • Poprawa funkcjonowania układu krążenia może być celem w zapobieganiu NAFLD. Tło i cele Udowodniono, że prawidłowe funkcjonowanie układu…

Terapia CD3-Antibody w cukrzycy typu 1 typu pierwszego

1 rok ago

734 words

Nalegamy na ostrożność w związku z wnioskiem Keymeulena i wsp. (Wydanie z 23 czerwca) w doniesieniu o ich badaniach nad terapią przeciwciałem CD3 w cukrzycy typu 1, o nowym początku, że leczenie ChAglyCD3 zachowuje resztkową funkcję komórek beta. Różnice w poziomach peptydu C pomiędzy badanymi grupami po sześciu miesiącach wskazują na korzyść leczenia. Jednak wydaje…

Terapia CD3-Antibody w cukrzycy typu 1 typu pierwszego

1 rok ago

734 words

Nalegamy na ostrożność w związku z wnioskiem Keymeulena i wsp. (Wydanie z 23 czerwca) w doniesieniu o ich badaniach nad terapią przeciwciałem CD3 w cukrzycy typu 1, o nowym początku, że leczenie ChAglyCD3 zachowuje resztkową funkcję komórek beta. Różnice w poziomach peptydu C pomiędzy badanymi grupami po sześciu miesiącach wskazują na korzyść leczenia. Jednak wydaje…

Blokada kosztowności za pomocą Belataceptu w transplantacji nerek

1 rok ago

558 words

Niedawna próba belataceptu w transplantacji nerek (wydanie 25 sierpnia) ujawnia trzy przypadki po-transplantacyjnej choroby limfoproliferacyjnej. Dwóch pacjentów z zaburzeniem miało pierwotne zakażenie Epsteina-Barr (EBV). Obietnica belataceptu jest większa swoistość w tłumieniu odpowiedzi immunologicznej.2 Teoretycznie zatem stosowanie belataceptu nie powinno zapobiegać rozwojowi pierwotnej odporności przeciwko EBV, jeśli wirus zostanie wprowadzony u pacjentów z allograftem. Interesujące byłoby…

Białkomocz po transplantacji i Sirolimus

1 rok ago

791 words

Białkomocz może rozwinąć się u pacjentów po przeszczepieniu nerki, którzy przeszli od leczenia inhibitorami kalcyneuryny do leczenia syrolimusem 1; mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Postawiliśmy hipotezę, że odpowiedzialne mogą być antyangiogeniczne właściwości syrolimusa. Stwierdzono stężenia w osoczu i nerkową ekspresję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w próbce z biopsji allograftu nerkowego wykonanej w celu…

Wojna zup i iskier: Odkrycie neurotransmiterów i spór o komunikację nerwów

1 rok ago

613 words

Studiując historię, zazwyczaj bierze się pod uwagę liderów politycznych i środowisko, w którym podejmowano ważne decyzje; podczas studiowania nauki, fakty i kluczowe eksperymenty są najczęściej przedmiotem uwagi. Jednak równie ważne może być zbadanie historii postępu naukowego. W Wojnie Zup i Sparks, Elliot Valenstein, znakomity eksperymentalny psycholog z University of Michigan i autor wielu popularnych książek,…

Dr Noguchis Journey: Life of Medical Search and Discovery

1 rok ago

710 words

Chociaż w języku japońskim opublikowano ponad 100 biografii Hideyo Noguchi (1876-1928), książka ta jest pierwszą przetłumaczoną na język angielski. Jako japoński mikrobiolog i immunolog, uważam, że Peter Durfee wyprodukował doskonałe tłumaczenie tej kroniki życia Noguchi, która została oryginalnie napisana w języku japońskim przez Atsushi Kita i opublikowana w Japonii w 2003 roku. Hideyo Noguchi. Dzięki…

Pojawiające się infekcje neurologiczne

1 rok ago

639 words

Są tylko dwie książki, które uważam za wymaganą lekturę dla praktyków chorób zakaźnych: szczury, wszy i historia Hansa Zinssera (Boston: Little, Brown, 1984) i pojawiające się infekcje: zagrożenie mikrobiologiczne dla zdrowia w Stanach Zjednoczonych przez Joshua Lederberga et al. (Washington, DC: National Academies Press, 1992). Obie te książki to pięknie napisane perspektywy na oddziałujące czynniki,…

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca ad 5

1 rok ago

511 words

Ryzyko skorygowane prawdopodobieństwem zgonu z przyczyn sercowych wśród 12 279 pacjentów z nieznaną historią choroby niedokrwiennej serca (panel A) i 5712 pacjentów ze znaną chorobą wieńcową (panel B), zgodnie z objawami w prezentacji. Stawki zostały dostosowane do wieku (który wykazuje nieliniowość); rodzaj stresu (ćwiczenie vs. rozszerzanie naczyń krwionośnych); obecność lub brak historii cukrzycy, nieprawidłowy spoczynkowy…