Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych dializie – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych dializie

2 lata ago

1012 words

Wanner i in. (Wydanie z 21 lipca) informują o braku korzyści z leczenia 20 mg atorwastatyny wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy otrzymywali hemodializę pomimo wysokiego odsetka zdarzeń sercowo-naczyniowych. W swojej dyskusji autorzy nie rozważają możliwości, że ten brak korzyści mógł być związany z brakiem odpowiedniej ekspozycji na terapię statynami: około 50 procent pacjentów nie było już na leku po dwóch latach obserwacji, oraz nie zapewniono wskaźników dla średnio czterech lat obserwacji, chociaż wyraźnie jeszcze mniej pacjentów nadal otrzymywałoby atorwastatynę. U 15% pacjentów, którzy mieli szczególnie dobrą odpowiedź na atorwastatynę, ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu LDL w cholesterolu do mniej niż 1,3 mmol na litr (50 mg na decylitr), dawkę zmniejszono. Chciałbym zasugerować, że brak korzyści w tym ważnym badaniu został zaobserwowany, ponieważ tylko niewielka część pacjentów była narażona na dawkę 20 mg atorwastatyny przez cały czas trwania badania.
Anatoly Langer, MD
Centrum Badań Kanadyjskich Serca, Toronto, ON M5G 2P9, Kanada
Odniesienie1. Wanner C, Krane V, Marz W, et al. Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie. N Engl J Med 2005; 353: 238-248
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Błędem byłoby wyciągnąć wniosek z niemieckiego badania na temat cukrzycy i dializy, że leczenie atorwastatyną nie jest korzystne dla pacjentów z cukrzycą otrzymujących hemodializę. W tym badaniu połowę zgonów z przyczyn sercowych sklasyfikowano jako nagłe. Nie oczekuje się, że leczenie statynami zmniejszy ryzyko arytmii związanej z hemodializą; analiza ograniczona do konwencjonalnych sercowych punktów końco- wych śmiertelnego i niekrytycznego zawału mięśnia sercowego, zgonu z przyczyn wieńcowych i rewaskularyzacji skutkuje względnym ryzykiem 0,81 (95 procent przedziału ufności, 0,57 do 0,94) w grupie atorwastatyny. Ponadto nie można stwierdzić, że hemodializa zmniejsza korzyści leczenia atorwastatyną u pacjentów z cukrzycą. W badaniu Collaborative Atorvastatin Diabetes Study względne ryzyko tych zdarzeń wyniosło 0,56 (95% przedział ufności, 0,41 do 0,80) z atorwastatyną. Patofizjologiczne podstawy nieistotnego wzrostu śmiertelnego i nieinfuzyjnego udaru niedokrwiennego w badaniu Wanner et al. jest niejasny. Jednak 32 przypadki incydentów sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem i zakończonych zgonem nadal zapobiegały leczeniu atorwastatyną. Ponieważ bezpieczeństwo stosowania atorwastatyny u pacjentów otrzymujących hemodializę zostało ustalone, pacjenci ci powinni nadal być leczeni zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi profilaktyki sercowo-naczyniowej.
Jennifer G. Robinson, MD, MPH
University of Iowa, Iowa City, IA 52242
[email protected] edu
Dr Robinson informuje, że otrzymywał honoraria od mówiącego i opłaty za konsultacje od firmy Pfizer oraz granty badawcze od AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer i Sankyo.
3 Referencje1. Calhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al. Pierwotne zapobieganie chorobom układu krążenia z atorwastatyną w cukrzycy typu 2 w badaniu CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study): wieloośrodkowe randomizowane badanie z kontrolą placebo Lancet 2004; 364: 685-696
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Panel ekspertów ds. Wykrywania, oceny i leczenia wysokiego poziomu cholesterolu u dorosłych. Streszczenie raportu Trzeciego raportu eksperckiego Narodowego Komitetu ds. Edukacji Cholesterolowej (NCEP) na temat wykrywania, oceny i leczenia wysokiego poziomu cholesterolu we krwi u dorosłych (Panel III dla osób dorosłych). JAMA 2001; 285: 2486-2498
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Grupa ds. Jakości leczenia niewydolności nerek (K / DOQI). Wytyczne kliniczne K / DOQI dotyczące postępowania w przypadku dyslipidemii u pacjentów z chorobą nerek. Am J Kidney Dis 2003; 41: Suppl 3: S1-S91
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Wanner i in. wykazali, że u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy mieli niewydolność nerek i którzy byli poddawani hemodializie, leczenie atorwastatyną nie miało istotnego wpływu na złożony pierwotny punkt końcowy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego i udaru. Podwojenie ryzyka zgonu (głównie niedokrwiennego) obserwowano u osób otrzymujących lek. Jak sugerują autorzy, brak korzystnego wpływu na złożony pierwotny punkt końcowy może odzwierciedlać obecność zaawansowanej miażdżycy i zaangażowanie nietradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednakże złożone wyniki wiążą się z pewnymi wyzwaniami interpretacyjnymi, szczególnie gdy łączymy skutki śmiertelne i niekrytyczne. Wysokie ryzyko śmiertelnego udaru było zarówno nieoczekiwane, jak i niewyjaśnione, szczególnie w świetle wyników badań Collaborative Atorvastatin Diabetes Study. Jest prawdopodobne, że atorwastatyna jest korzystna tylko w pierwotnej prewencji udaru. Ponieważ 18 procent pacjentów w obecnym badaniu cierpiało na wcześniej występującą chorobę naczyń mózgowych, podejście uzupełniające polegałoby na przeprowadzeniu analiz podgrup porównujących ryzyko udaru u osób zi bez wcześniejszego stanu.
Bertrand L. Jaber, MD
Nicolaos E. Madias, MD
Caritas Centrum Medyczne św. Elżbiety, Boston, MA 02135
[email protected] org
Odniesienie1. Carneiro AV. Wyniki złożone w badaniach klinicznych: zastosowania i problemy. Rev Port Cardiol 2003; 22: 1253-1263
MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: dr Langer zauważa brak ekspozycji na statyny u uczestników badania. Wśród uczestników była wysoka śmiertelność (49,2 procentowa śmiertelność ze wszystkich przyczyn, mediana czasu obserwacji, 4 lata); 55 procent pacjentów było leczonych przez ponad 24 miesiące atorwastatyną. Większość przerw w leczeniu wynikała ze zgonu lub niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego i udaru. Siedemdziesiąt dwa procent pacjentów ukończyło kurs leczenia zgodnie z protokołem. Średni czas ekspozycji na atorwastatynę wynosił 20 miesięcy u 28% osób, które przerwały leczenie przedwcześnie (tj. U tych, którzy osiągnęli punkt końcowy). Ogólnie średnia dzienna dawka u wszystkich 619 pacjentów otrzymujących atorwastatynę wynosiła 19,3 mg. Dlatego uważamy, że ten brak ekspozycji nie unieważnia naszych ustaleń. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę przestrzeganie terapii i poziom cholesterolu LDL osiągnięty przy pomocy atorwastatyny, uważamy, że ekspozycja na atorwastatynę była wystarczająca.
dr Robinson uważa, że pacjenci z cukrzycą typu 2 poddawani hemodializie powinni nadal otrzymywać leczenie zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie profilaktyki sercowo-naczyniowej, co jest wnioskiem opartym na podanalizie określonej w niniejszym badaniu. Zwracamy uwagę, że badanie to miało na celu wykrycie różnicy w złożonym pierwszorzędowym punkcie końcowym, w tym nagłej ś
[więcej w: nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z nfz, zdrowie wikipedia ]
[więcej w: kwas glikolowy apteka, duomox, eurokadra ]

0 thoughts on “Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych dializie”